About adminView all posts by admin

Pozytywy oraz minusy pracy zdalnej

Oszczędności na pracy zdalnej

Jak już sygnalizowano powyżej, działalność z domu ma zarówno sporo korzystnych punktów, oraz dodatkowo wad. Wśród największych korzystnych punktów dla powładnych trzeba powymieniać redukcję czasu na przejazd do pracy oraz dodatkowo to, iż nie tracą oni czasu na tzw. istnienie kancelaryjne (jego istotniej widocznym przejawem jest pozorowanie pracy przed szefem).

Samostanowienie i satysfakcja

Następną właściwością jest fakt, iż pracownicy sami ustalają, jak jak też kiedy działają (pracę mają możliwość robić wręcz nocą a dzień zatrzymać wolny). Przy tym z analiz wynika, iż osoby wykonujące pracę z domu są zdrowsze ale oraz mniej zestresowane, niżby pracownicy, którzy muszą dzień w dzień wizytować firmę. Telepracownicy osiągają również lepsze rezultaty w pracy. Są krótko mówiąc dla korporacji bardziej przydatni. Większość telepracowników przyznaje, iż ma również większą satysfakcję z wykonywanej pracy.

Zatrudniający, co teraz zostało wspominane ponad, zatrudniając pracownika na odległość, redukuje znacząco własne koszty. Bynajmniej nie musi wynajmować pomieszczenia biurowego a koszty mocy elektrycznej jak też wody jeszcze są zdecydowanie niższe.

Next page →